Vextech AB
Matsarvsvägen 2
791 77 Falun
Tfn: +46 (0)23 70 96 90
Fax: +46 (0)23 193 09
E-post: mail@vextech.se

Referenser

GB Tank AB, Falun- tillverkare av bland annat tryckkärl, värmeväxlare och drivmedelscisterner. vi gör i stort
sett alla deras konstruktionsunderlag


Gb 4 stor               Gb 3 stor                 Gb 1 stor

Bilderna ovan visar en drivmedelscistern som ritningsunderlag, 3D-modell samt färdig tank.

 
Pannpartner, Stockholm - leverantör av ångpannor och reglerutrustningar. Vextech tillhandahåller tryckkärlsberäkningar
och konstruktionsunderlag.

Pannpartner 1 stor          Pannpartner 2 stor

 

Industriautomatik AB, Falun - konstruktionsföretag som konstruerar och bygger specialmaskiner.

Indaut1       Indaut2    Indaut3MecTech AB, Borlänge - konstruktionsföretag som arbetar mycket inom vattenkraft.
Tillverkningsritningar på vattenturbiner i AutoCad 2D samt konstruktionsutveckling av lyftdon i SolidWorks 3D.

 

RAMAB, Knislinge - Tillverkare av i huvudsak värmeväxlare samt entreprenadarbeten.
Hållfasthetsberäkningar på värmeväxlare enligt tryckkärlsnormer.

 

Niklas Bensinmontage AB, Gävle - Företag som utför kompletta service- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar.
Klassnings- och situationsplaner för nya och gamla drivmedelsanläggningar.

 

Vapotec AB , Stockholmär ett ledande svenskt företag i miljöbranschen, med egna produkter för reducering, separation och
                                              återvinning av miljöfarligt avfall från industriella process- och avloppsvätskor.
Till Vapotec tillhandahåller vi 3D-modeller, rördragning samt konstruktionsritningar


Cribatec AB, Göteborg  - är tillverkare och återförsäljare av den självrensande TN-silen.
Här hjälper vi till med 3D- modeller och ritningsuppdateringar

 

Värmeväxlare snittvy 3D      Vapotec      Modell i 3D före tillverkning